Vill du hjälpa ditt husdjur?

Läser du denna sida, då har du säkert också ett husdjur. Du vet hur det känns när de lider och du inte kan hjälpa.
Vill du hjälpa dem att återhämta sig snabbare?
Vill du förhindra symtomen?
Dr Thomas Ásvány, som är en utbildad veterinär, säger följande om ViaLasers medicinska laserbehandling tillämpat som veterinärmedicin: När vi blir äldre, inte bara hos oss människor utan också hos våra djur, kan cirkulationsrubbningar förekomma, vilket innebär otillräcklig cirkulation av blod och lymfatiska vätskor. Av detta kan en långsiktig konsekvens blir att mikrocirkulationen saktas ner – eller till och med skadas.
Det kan vi märka av i den fysiska prestationen – det kan orsaka prestationsförsämring, sjukdomskänsla, trötthet eller smärta både hos människor och djur. Om vi kan säkra syretillförseln och ämnesomsättningen i utrymmet mellan cellerna, då fungerar kroppen bättre och vi uppfattar en kvalitativ förändring.
Det är mycket enkelt att behandla både människor och djur genom att bestråla patienten genom näshålan. Laserljuset kommer nämligen lättast åt kapillärerna genom näshålan. Muskelexperten ViaLasers modell SL 500 är vår proffsmodell

Lider ditt husdjur av något hudproblem?

Under sommaren är det många sjukdomar som är förenade med klåda och sveda (t.ex. allergi, loppbett eller eksem). Hur ska få våra kära husdjur att tillåta att vi applicerar någon kräm eller lotion på skadat område? Tja, det lyckas nästan aldrig! Här är lasern ett smidigt och effektivt alternativ. Andra behandlingsalternativ kan användas och laser kompletterar dem mycket bra.
Efter en operation kan de rakade områdena och såren klia. Tyvärr, älskar våra husdjur att slicka och bita på de läkande områdena. För att undvika detta bör alla operationssår laserbehandlas. Det har visat sig att djur som behandlats med laser inte slickar på sin sår och att tiden för läkning minskar med en tredjedel.
Efter ca 5-6 dagar kan stygnen plockas bort.

Behandla ditt husdjur med medicinsk laser

Under de senaste 50 åren har ett antal kliniska studier genomförts, vilket har påvisat att ViaLaser är en gynnsam och effektiv laserbehandling.
Den bästa lösningen för att behandla ditt husdjur är att ta hjälp av ViaLaser. Några minuters behandling varje dag leder till ett snabbt tillfrisknande. Behandlingsprocessen är enkel och smärtfri.

ViaLaser är en säker användningsmetod för att behandla en lång rad av olika skador. Lasern är mycket effektivt när det gäller smärtlindring och reducerar även inflammation, svullnad, blåmärken och ger en snabb läkning av sår. ViaLasers laserbehandling är mycket effektivt att använda i hemmet som din egen hemmadoktor.

Kosmetiska produkter

SL 500 – muskelexperten

17 500 kr
200 kr

Tillbehör SL 500

Adapter fiberoptik SL 500

200 kr

Tillbehör SL 500

Gummiring SL 500

50 kr