ViaLaser hjälper vid typiska motionsskador

Motionsskador är oftast lindriga, men kan ge upphov till skadliga långtidskonsekvenser. Nästan hälften av idrottsskadorna är stukningar eller sträckningar.

Hos barn i tillväxtåldern är lederna, ledbanden och musklerna starkare än skelettet. Detta utsätter unga för frakturer. Hos unga är benens epifysskivor bland de svagaste punkterna och kan därför skadas, vilket kan störa tillväxten om skadorna inte behandlas noggrant.

Motionsskador kan grovt sett delas upp i två klasser:

  1. akuta olyckor: snabb vävnadsskada
  2. belastningsskador: mikroskador på vävnad som uppstår till följd av för kraftig och ensidig belastning med för kort återhämtningstid

 

Behandlingsprocessen är enkelt. Några minutes behandling med ViaLaser varje dag leder till en snabb förbättring. Behandlingen är enkelt och smärt fri

Akuta motionsolyckor

Som akuta olyckor klassificeras ledbandsskador, muskelskador och frakturer.

Ledbandsskador – sträckningar och stukningar

En ledbandsskada uppstår när ledbandet ger efter pga. plötslig vridning av leden. Sådana skador uppstår lätt i t.ex. bollspel och slalomåkning. De kan uppstå utan att man krockar eller ramlar.

Ledbandsskadorna delas upp i lindriga, partiella och totala. Bland annat stukningar av fotleden klassificeras som ledbandsskada. Stukning är en vanlig skada i bollspel, orientering och klubbspel.

Även skador på knänas sidoledband och främre korsband klassificeras som ledbandsskador. Korsbandsskador är vanlig i fotboll, innebandy, korgboll och slalomåkning.

Muskelskador – kramper, bristningar och krosskador

En muskel kan krampa eller drabbas av en lindrig, partiell eller total bristning. Exempelvis ”träbensskada” är en krosskada på muskel.

Muskelskadan orsakas av en plötslig rörelse, t.ex. riktningsändring, väjning, hastighetsökning, inbromsning eller att man ramlar. Muskelskador kan även uppstå till följd av trötthet, muskelsvaghet eller störning i vätske- eller muskelbalansen. Sådana skador uppstår även när man krockar, tacklar eller har bristande skyddsutrustning.

Ryggbesvär

Tillväxt ändrar kroppens proportioner, vilket ofta ger upphov till diverse stramhet i musklerna och ändrad kroppshållning. Ungas ben och brosk är omogna. Den snabba tillväxten gör kroppskontroll och koordination till en utmaning. Övervikt, dålig muskelkondition, mycket sittande men också för kraftigt belastande motion ger upphov till ryggbesvär.

Det kan finnas strukturella problem i ryggen, t.ex. skolios (krökt rygg) och uttalad lordos (svankrygg) vilka medför en ökad risk för ryggbesvär. Även längdskillnad mellan benen medför en ökad risk för ryggbesvär. Hänsyn ska tas till sådana medfödda och strukturella avvikelser, i synnerhet när man ägnar sig åt motion

 

Behandlingsprocessen är enkelt. Några minutes behandling med ViaLaser varje dag leder till en snabb förbättring. Behandlingen är enkelt och smärt fri

Behandlingsprocessen är enkelt. Några minutes behandling med ViaLaser varje dag leder till en snabb förbättring. Behandlingen är enkelt och smärt fri

Belastningsskador

Belastningsskador utvecklas gradvis. De orsakar liknande förändringar i vävnaderna som plötsliga skador. Symtomen omfattar smärta, svullnad och rodnad.

Det finns ofta många anledningar till en belastningsskada

  • för mycket eller för ensidig träning
  • för snabb ökning av träningsvolym
  • för kort återhämtningstid och muskelunderhåll (man låter bli att vila sig, rör på sig för kraftfullt)
  • fel utrustning (skodon med dålig dämpningsförmåga)
  • svåra omständigheter (t.ex. kallt väder eller halt underlag)
  • prestations- eller teknikfel
  • bristande energi- eller vätskeintag

Typiska belastningsskador är benhinneinflammation, stressfrakturer och ryggbesvär.

Benhinneinflammation

Benhinneinflammation är ett smärttillstånd i underbenet, på skenbenets fram- eller insida.

Benhinneinflammation kan orsakas av t.ex. för många slag, för mycket hopp eller löpning, bristande bålkontroll, stegfel, teknikfel (t.ex. vid löpning), bristande uppvärmning eller nedvarvning, för hårt underlag eller inte tillräckligt stötdämpande skodon.

Källa: 2020 UKK Institute

BEHANDLA ERA BESVÄR MED MEDICINSK LASER

11 500 kr

Kosmetiska produkter

SL 500 – muskelexperten

17 500 kr
200 kr

Tillbehör SL 500

Gummiring SL 500

50 kr
200 kr

Tillbehör SL 150

Adapter ansiktshuvud SL 150

550 kr

Tillbehör SL 150

Adapter fiberoptik SL 150

200 kr

Tillbehör SL 500

Adapter fiberoptik SL 500

200 kr

Tillbehör SL 150

Adapter ansiktshuvud SL 150

200 kr