Tandvård / Dentist

Medicinsk laser ingår i en del av laserterapi som representeras inom tandvård och ger en enorm tillgång för en tandläkare och dess patienter. Medicinsk laser gynnar nästan alla aspekter av tandvård och dess läkare – oavsett om det är ett allmän prakrticerad tandläkare eller en tandvårdspecialist.

Sjukdomar i hudpartier och slemhinnor (t.ex. herpes, munsår ) och gingivit, parodontit och blödning i tandköttet kan behandlas med rött ljus (660 nm) ViaLaser 150 mer effektivt med valfri fiberoptik; Emellertid kan 808 nm ViaLaser 500 och ViaLaser 1800 Infra nå ännu djupare områden och är mer lämpad för att lindra smärta i samband med:

✔  Tandvärk – Inflammationsuppbyggnad kan behandlas effektivt  antingen genom upplysning genom kinden eller med hjälp av fiberoptik.

Munkirurgi  / implantat – Återställning av mjuka-  och benvävnader påskyndas efter tandbehandlingar som munkirurgi och implantationer; laserapplikationer förbättrar stickningen av epitelet (osteointegration) runt tandimplantationer genom att upplysa genom kinden.

✔  Konvalescens / Trismus – Efter operationen minskas konvalescensen och sömmar kan tas bort genom Safe Laser-behandling, medan tillstånd som lås-käken (trismus) kan lindras på några minuter medan inflammation reduceras kraftigt.

ViaLASER INOM TANDVÅRD

11 500 kr

Kosmetiska produkter

SL 500 – muskelexperten

17 500 kr

Tillbehör SL 150

Adapter fiberoptik SL 150

200 kr

Tillbehör SL 500

Adapter fiberoptik SL 500

200 kr