Behandling med medicinsk laser är mycket effektiv att använda i hemmet som din egen hemmadoktor

Behandling av pollenalergi med ViaLaser

Pollenallergi är den vanligaste formen av allergi och kallas dessutom i folkmun för hösnuva. Allergi är en av våra största folksjukdomar och var femte svensk är idag drabbad. De vanligaste allergierna är pälsdjurs- och pollenallergi, men många får också besvär av kvalster eller vissa födoämnen.
Orsakerna till allergi är inte helt klarlagda men risken för att få allergi ökar om en förälder eller båda föräldrarna har det. Troligtvis påverkar även miljö och livsstil. Allergi beror på att kroppens immunförsvar överreagerar när det kommer i kontakt med ämnen som egentligen inte är farliga. 

Belastningsskador

Det finns ett tydligt samband mellan värk i kroppen och arbetsmiljö. Belastningsskador uppstår ofta i samband med tunga lyft, upprepade rörelser och obekväma arbetsställningar. Högt arbetstempo och stress kan också bidra till att man får värk och ont i kroppen. Enligt arbetsmiljölagen har alla arbetsgivare ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Ergonomi handlar om att anpassa jobbet efter människan – inte tvärtom. Och eftersom alla människor är olika måste arbetsmiljön anpassas efter varje enskild person.

Laser fungerar vid lokala och inflammatoriska tillstånd som nackspärr eller tennisarmbåge.

Reumatism

Pollenallergi är den vanligaste formen av allergi och kallas dessutom i folkmun för hösnuva. Allergi är en av våra största folksjukdomar och var femte svensk är idag drabbad. De vanligaste allergierna är pälsdjurs- och pollenallergi, men många får också besvär av kvalster eller vissa födoämnen.
Orsakerna till allergi är inte helt klarlagda men risken för att få allergi ökar om en förälder eller båda föräldrarna har det. Troligtvis påverkar även miljö och livsstil. Allergi beror på att kroppens immunförsvar överreagerar när det kommer i kontakt med ämnen som egentligen inte är farliga. 

Laserbehandling av migrän

Det har forskats mycket kring området migrän, men vi förstår fortfarande inte helt vad som orsakar sjukdomen. En del undersökningar tyder på att både ärftlighet och miljö kan spela en roll.  Migränattacker orsakas ofta av triggers. Migräntriggers eller kombinationer av triggers, kan vara specifika för just dig. Ett migränanfall kan utlösas av stress, medan nästa anfall kan utlösas av vissa livsmedel. Andra kända migräntriggers kan vara vissa drycker, uttorkning (dehydrering), lågt blodsocker eller hormonella förändringa. En omgivning med blinkande ljus eller till och med vädret kan också ge migränanfall.

Laserbehandling av acneärr

Laser är en effektiv metod för att minska eller i bästa fall helt få bort ärr efter akne. Innan du påbörjar en behandling måste du vara fri från så kallad aktiv akne. Därefter görs en individuell bedömning av hur många behandlingar som krävs och vilken styrka som just din hud behöver för att uppnå önskat resultat. Du bör vara varse om att denna behandling är långsiktig och att det tar tid för att nå fram till ett slutgiltigt resultat. Eftersom akneärr upplevs som besvärande är en framgångsrik laserbehandling ofta något som höjer livskvalitén för individen. Om du har frågor om hur vi kan behandla dina ärr är du varmt välkommen att höra av dig till oss på ViaLaser.

Laserbehandling av idrotsskador

Människor som motionerar regelbundet eller som är elitidrottare har en större risk för att drabbas av muskelskador. Bara ett ögonblick av vårdslöshet är tillräckligt för att skador ska uppstå. Skador beror till stor del på den yttre kraft som åverkas på kroppen, till exempel påverkan av mjukvävnad som till exempel hud, bindväv, muskler, blodkärl, senor, ligament som kan skadas. När musklerna råkat ut för en överansträngning kan det vara mer smärtsamt än en enkel muskelbristning eller en vrickning. På kort tid kan muskelstelhet och inflammation utvecklas.

MER OM MEDICINSK LASER

Terapeutisk laser kallas även lågeffektlaser och biostimulerande laser. Ska inte blandas ihop med kirurgisk laser.
Ljuset från lasern är osynligt men tränger ned i vävnaden. Det behandlade området kan kännas lite varmt efteråt och man kan få lätt ”träningsvärk”. Lasern är mycket effektiv när det smärtlindring och reducerar även inflammation, svullnad, blåmärke och ger en snabb läkning av sår. ViaLaser behandling är mycket effektiv att använda i hemmet som din egen hemmadoktor.

BEHANDLA ERA BESVÄR MED MEDICINSK LASER

11 500 kr

Kosmetiska produkter

SL 500 – muskelexperten

17 500 kr
200 kr

Tillbehör SL 500

Gummiring SL 500

50 kr
200 kr

Tillbehör SL 150

Adapter ansiktshuvud SL 150

550 kr

Tillbehör SL 150

Adapter fiberoptik SL 150

200 kr

Tillbehör SL 500

Adapter fiberoptik SL 500

200 kr

Tillbehör SL 150

Adapter ansiktshuvud SL 150

200 kr