Om pollenallergi

Pollenallergi är den vanligaste formen av allergi och kallas dessutom i folkmun för hösnuva. Allergi är en av våra största folksjukdomar och var femte svensk är idag drabbad. De vanligaste allergierna är pälsdjurs- och pollenallergi, men många får också besvär av kvalster eller vissa födoämnen.
Orsakerna till allergi är inte helt klarlagda men risken för att få allergi ökar om en förälder eller båda föräldrarna har det. Troligtvis påverkar även miljö och livsstil. Allergi beror på att kroppens immunförsvar överreagerar när det kommer i kontakt med ämnen som egentligen inte är farliga. 

Tecken på pollenallergi

Drabbas du av nästäppa, kliande ögon eller rinnsnuva? Kliar din hals, känner du inte doften eller smaken av mat? Kanske du har svårt för att sova på nätterna för att du är täppt eller för att det rinner konstant? Känner du dig trött och matt under vårkanten?

Om allergin även påverkar luftrören kan den orsaka klassiska astmasymtom som ihållande hosta, pipande andning och andnöd. De här besvären brukar bli värre om man anstränger sig eller tränar utomhus under pollensäsongen

Pollenkalender

I denna kalender kan du se hur halterna av våra vanligaste pollen normalt fördelar sig över årets månader. Pollenkalendern baseras på över 20 års insamlad data.

Som pollenallergiker är det viktigt att komma ihåg att pollensäsongen kan variera kraftigt från år till år, beroende på hur kraftig vintern varit, vilket i sin tur påverkar vårens tidiga eller sena blomning. Dessutom är pollenhalten påverkad av väderklimatet. Förekomsten av pollen är lägre under dagar med regn och kyla men kan öka dramatiskt vid blåsiga uppehållsdagar. Man behöver därför vara varsam och hålla uppsikt på pollen- och väderrapporter

Kosmetiska produkter

SL 500 – muskelexperten

17 500 kr

Tillbehör SL 500

Adapter fiberoptik SL 500

200 kr

Tillbehör SL 500

Gummiring SL 500

50 kr
200 kr